Deze stichting is opgericht in juli 2007.

Op 26 december 2004 werd Sri Lanka getroffen door een verwoestende tsunami.

Vanuit vele landen in de wereld werd op diverse terreinen hulp geboden.

Mede door deze grootscheepse hulpverlening werd de schrijnende kloof zichtbaar tussen de tsunami-slachtoffers en de niet-tsunami getroffen, kansarme bevolking..

Deze mensen leven in bittere armoede, wonen in “huisjes’, veelal opgetrokken uit houten planken en stukken plastic en slapen vaak, uit pure armoede, op de kale grond.

Er is vaak sprake van depressieve klachten door de uitzichtloze situatie, die zich uiten in drankmisbruik en/of mishandeling

Om uit gevoelens van medemenselijkheid daadwerkelijk dit grote leed te verzachten hebben we onze banen opgezegd, het huis verkocht en onze kinderen, familie en vrienden in Nederland achtergelaten om ons belangeloos in te kunnen zetten voor deze bevolkingsgroep en kunnen we met behulp van donaties zorgdragen voor betere levensomstandigheden.

Deze stichting is kleinschalig van opzet maar zorgt voor een grote verandering in het leven van deze mensen.

Welkom